Uddannelse og arbejde

Siden 1.1.11
Selvstændig freelance arrangør, fortæller, underviser og terapeut

Initiativtager til begrebet ’Dagligstuefortællinger’, der breder sig til andre egne.
Arrangør og kunstnerisk konsulent på Vordingborg Fortællefest juni 2013 og 2014 i samarbejde med STARS, Vordingborg.
Medvirket som aktør i human specific teaterforestilling af Cantabile 2, november 2013 i Vordingborg.
Medlem af bestyrelsen i stORDstrømmen, interessegruppe under Dansk Forfatter Forening

2022: Arrangør af Nordisk fortællerseminar

Bogudgivelser
2018:
Blå måne skinner hvidt lys, digte
2019: Fløjtende ligegyldige bekymringer, digte
2020: Det sidste led – et liv uden børn, udgivet i samarbejde med Dorte Roholte på forlaget mellemgaard.
2021: Hvor blå kan man bli’, digte
2022: Alligevel, digte
Desuden bidraget til antologier:
Stordstrømmens antologi 2015
Os hernedefra 2022
Livet har lært os
Styrk din mentale sundhed
Skriv mindet i live
Ord i Nord, en inspirationsbog for undervisere i sprog i Norden.

2018: Medvirker som fortæller på international fortællefestival i Pune i Indien
2016 og 2017 Arrangør af Ord på Fortet, oplæsninger på Masnedøfortet
2017 Idékvinde bag ORDBOGEN, en interaktiv bog i mandshøjde, der udstilles på biblioteker i Nakskov og Vordingborg, støttet af Lolland og Vordingborg kommuner.
Marts 2017 Medvirket som fortæller på International fortællefestival i Rumænien.

Juni 2013 og juni 2014 deltager som fortæller i Sigana International Storytelling Festival, Nairobi, Kenya.

Juli 2014 modtager støtte af Statens Kunstfond, forfatterpuljen, til fortælling i StORDstrømmen.

Oktober 2014 kunstnerisk leder af Vordingborg fortællefest i samarbejde med STARS, Vordingborg.

2013: Bliver medlem af stORDstrømmen, en interessegruppe under Dansk Forfatterforening,

Fra 2006 – Arrangerer kurser, internationale og nationale symposier og seminarer om historiefortælling og personlig udvikling, fortælling som helende kraft med undervisere fra ind- og udland.
Deltager i netværksarbejde lokalt og internationalt.

1995 – 2011 Ansat på VUC Storstrøm, Vordingborg
Praktiklærer for lærerstuderende, undervisning i: Samarbejde og kommunikation, psykologi, drama,
dansk, engelsk, skrivekursus, formidling, kursus mod eksamensangst, læsehold, coaching, jobsøgning, Introduktionskurser.
Projektleder og lærer på EU-projekter ’Ung i gang igen’, Formidling i landdistrikterne.
Projektleder for Nordiske og internationale samarbejdsprojekter vedr. voksnes læring med særligt henblik på de kortuddannede.
PR- ansvarlig fra 1996-2000

Fra 2003 –
Freelance fortæller samtidig med arbejdet som lærer.
Fortæller i menighedsråd, ældreforeninger, aftenskoler m.m.
Formand for bestyrelsen af egnsteatret i Vordingborg, Cantabile 2. i 6 år.
Freelance underviser i præsentationsteknik, personaleudvikling, historiefortælling
Undervist i Estland som gæstelærer for lærere, psykologer og pædagoger i ‘Historiefortælling som redskab til forandring’.

1.8.2000 – 31.7.2002
Pædagogisk konsulent for folkeoplysningen i Storstrøms Amt ved Amtscenteret for undervisning.
Herunder uddannelse som proceskonsulent i Amtscentrets eget regi.
Fra 2005
ansat i VUC Erhverv med fokus på undervisning af personalegrupper i samarbejde & kommunikation, formidling og psykologi.
Bl.a. udvikling af en fritidslederudd. i samarbejde med Bjarne Malmroos, fritidskonsulent i Vordingborg kommune,
FOAs personalekurser, virksomhedskurser.
1992 – 1993 Ansvarlig leder i Platancaféen, Vordingborg, planlægning og afvikling af fredagscafeer, booking af musik, pædagogisk leder for de unge.
1990 – 1995 Folkeskolelærer i Vordingborg kommune
1987 – 1989
Kulturel leder i Medborgerhuset i Vordingborg
Arrangør, kontakt til kulturlivet, personaleledelse, PR-ansvarlig, mm.
Bestyrelsesmedlem i ’Landsforeningen af Medborger- og kulturhuse’.
Initiativtager til foredragsrækker, musikfestival for unge (senere VUMF), inddragelse af foreningsløse brugere
1981 – 87
Ansat som folkeskolelærer
Aktiv som arrangør af temauger, events og lignende på skolerne
1981 Lærereksamen fra Vordingborg Statsseminarium med linjefagene engelsk, håndarbejde og specialundervisning

Efteruddannelse, kurser m.v.
2011-12 Core Dynamics coach

2008 Systemisk Proceskonsulent, uddannet hos Probana

2006 Certificeret hypnotisør og hypnoterapeut, hypnosecoach. Medlem af NGH (National Guild of Hypnotists)

2002 FVU lærer i dansk (Forberedende Voksenundervisning)

1998 – 1999 NLP Master practitioner, Specialmoduler: Ledelse, Coaching, Undervisning.
NLP Huset i Valby

1996 Efteruddannelse som ‘Læselærer’ 100 timer

1996 Kursus: Livsvejledning, NFA Gøteborg

1994 – 1995 Fulgt undervisningen på Åbent Universitet i Pædagogisk Drama, uden at gå til eksamen

1993 Kursus: ’Levande Verkstad’ i Malmø, helhedsorienteret arbejde med billedkunst og personlig udvikling.

1991 – 1992 Årskursus på DLH i faget billedkunst, 165 timer

1987 – 1988 DATS (Dansk Amatør Teater Samvirke) Grunduddannelse for teateramatører i alt 200 timer, heraf 100 timer ’Koordination og iværksættelse’.
Dertil et “utal” af kurser i håndarbejdsfag, skuespilteknik, instruktion, iværksættelse, karneval, dans, tekstskrivning, redaktion af foreningsblade, billedkunst, fortællekunst, formidling, Silva mind control, m.v. –

Netværk
Deltager aktivt i internationalt og nordisk netværk af historiefortællere
Medlem af Mikronet, netværk for mikrovirksomheder
Fritid
2002 Stiftede Vordingborg fortællerkreds. Foreningen blev nedlagt i 2021
2001 – 2008 Bestyrelsen for egnsteatret for Cantabile 2, deraf 6 år som formand.
1999 Instruktør på teaterforestilling ’På vippen’ en cabaret skrevet i anledning af årtusindskiftet
1998 Instruktør på teaterforestilling ’Så længe mit hjerte slår – en nat med John Mogensen
1998 – 2005 : – Medlem af folkeoplysningsudvalget i Vordingborg Kommune
1998 Medlem af Udvalg til Udvikling af scener og grupper i Dansk Amatør Teater Samvirke, som ’ressourceperson’.

1997 – 2000: Formand for Vordingborg Amatør Scene
1995: Iværksætter og instruktør på familieforestillingen ‘Tornerose’ med ca. 80 medvirkende
1991: Koordinator i Storstrøms Amt på “SPILSAMMENUGEN”
1991: Koordinator på stor opsætning i Vordingborg Amatørscene , ‘Brudstykker’ med ca. 50 medvirkende
1990: Instruktør / koordinator på børnetaterforestillingen ’Jakob Langtud’ ca. 75 medvirkende.
1990 – 1997: Medlem af Amtsprogramrådet for Danmarks Radio i Storstrøms Amt som repræsentant for amatørteater og -musikområdet
1989. Stifter af privat teatergruppe: Krystalteatret
– Instruktør på ’Den anstændige luder’ af Jean Paul Satre
– skuespiller i ’Den afdøde’ af René de Obaldia
1989: Instruktør på egnsspil med ca. 100 deltagere, børne-, ungdoms- og voksenteater, Damsholte, Møn
1988: Initiativtager, koordinator til borgspil vedr. ’Stavnsbåndets ophævelse’, aktiv skuespiller.
1988 – 1989. Iværksætter og koordinator (Projektleder) på lokalt delprojekt under “Teaterprojekt
Sundhed for alle år 2000 i Storstrøms Amt”, økonomisk støttet af Socialstyrelsens Udviklingsmidler.
Herunder stort arrangement i Medborgerhuset, ‘Broer’ med teater, sanserum m.m.
Fra 1988: Bestyrelsesmedlem/ næstformand i Vordingborg Amatørscene
Bestyrelsesmedlem Kunstforeningen Bellavista, Vord. i to år.
Kursusarrangør i Vordingborg Aktive Fritidsskole.
1986-1988 Medarrangør af ’Samba i Vordingborg’, gadeoptog, undervisning, koordinering m.v.
Meddarrangør af ’Familieaktiviteter i Medborgerhuset’.

1986: Medlem af styregruppen på Borgspil i Vordingborg Amatørscene.
Praktisk leder af ’systuen’.

1986-2000: Løbende brugt som konsulent i amatørscener vedr. koordination og iværksættelse, instruktion, repertoirevalg, m.m.