Uddannelse og arbejde

Fra 1.1.11 
Selvstændig freelance arrangør, fortæller, underviser og terapeut
Initiativtager til begrebet ’Dagligstuefortællinger’, der breder sig til andre egne.
Kunstnerisk konsulent på Vordingborg Fortællefest juni 2013 og 2014 i samarbejde med STARS, Vordingborg.
Medvirket som aktør i human specific teaterforestilling af Cantabile 2, november 2013 i Vordingborg.
Medlem af bestyrelsen i stORDstrømmen, interessegruppe under Dansk Forfatter Forening
2016 og 2017 Arrangør af Ord på Fortet, oplæsninger på Masnedøfortet
2017 Idékvinde bag ORDBOGEN, en interaktiv bog i mandshøjde, der udstilles på biblioteker i Nakskov og Vordingborg, støtet af Lolland og Vordingborg kommuner.
Marts 2017 Medvirket som fortæller på International fortællefestival i Rumænien.

Juni 2013 og juni 2014 deltager som fortæller i Sigana International Storytelling Festival, Nairobi, Kenya.

Juli 2014 modtager støtte af Statens Kunstfond, forfatterpuljen, til fortælling i StORDstrømmen.

Oktober 2014 kunstnerisk leder af Vordingborg fortællefest i samarbejde med STARS, Vordingborg.

Fra 2006 –       Arrangerer kurser, internationale og nationale symposier og seminarer om historiefortælling og personlig udvikling,
fortælling som helende kraft med undervisere fra ind- og udland.
Deltager i netværksarbejde lokalt og internationalt.

1995 – 2011  Ansat på VUC Storstrøm, Vordingborg
Praktiklærer for lærerstuderende, undervisning i: Samarbejde og kommunikation, psykologi, drama,
dansk, engelsk, skrivekursus, formidling,  kursus mod eksamensangst, læsehold, coaching,  jobsøgning, Introduktionskurser.
Projektleder og lærer på EU-projekter ’Ung i gang igen’, Formidling i landdistrikterne.
Projektleder for Nordiske og internationale samarbejdsprojekter vedr. voksnes læring med særligt henblik på de kortuddannede.
PR- ansvarlig fra 1996-2000

Fra 2003 –
Frelance fortæller samtidig med arbejdet som lærer.
Fortæller i menighedsråd, ældreforeninger, aftenskoler m.m.
Formand for bestyrelsen af egnsteatret i Vordingborg, Cantabile 2. i 6 år.
Freelance underviser i præsentationsteknik, personaleudvikling, historiefortælling
Undervist i Estland som gæstelærer for lærere, psykologer og pædagoger i ‘Historiefortælling som redskab til forandring’.

1.8.2000 – 31.7.2002 
Pædagogisk konsulent for folkeoplysningen i Storstrøms Amt ved Amtscenteret for undervisning.
Herunder uddannelse som proceskonsulent i Amtscentrets eget regi.Fra 2005
ansat i VUC Erhverv med fokus på undervisning af personalegrupper i samarbejde & kommunikation, formidling og psykologi.
Bl.a. udvikling af en fritidslederudd. i samarbejde med Bjarne Malmroos, fritidskonsulent i Vordingborg kommune, FOAs personalekurser, virksomhedskurser.1992 – 1993    Ansvarlig leder i Platancaféen, Vordingborg, planlægning og afvikling af
fredagscafeer, booking af musik, pædagogogisk leder for de unge.1990 – 1995  Folkeskolelærer i Vordingborg kommune1987 – 1989
Kulturel leder i Medborgerhuset i Vordingborg
Arrangør, kontakt til kulturlivet, personaleledelse, PR-ansvarlig, mm.
Bestyrelsesmedlem i ’Landsforeningen af Medborger- og kulturhuse’.
Initiativtager til foredragsrækker, musikfestival for unge (senere VUMF), inddragelse af foreningsløse brugere1981 – 87
Ansat som folkeskolelærer
Aktiv som arrangør af temauger, events og lignende på skolerne1981
Lærereksamen fra Vordingborg StatsseminariumEfteruddannelse, kurser m.v.2011-12         Core Dynamics coach

2008               Systemisk Proceskonsulent, uddannet hos Probana

2006               Certificeret hypnotisør og hypnoterapeut, hypnosecoach. Medlem af NGH (National Guild of  Hypnotists)

2002               FVU lærer i dansk (Forberedende Voksenundervisning)

1998 – 1999   NLP Master practitioner, Specialmoduler: Ledelse, Coaching, Undervisning.
NLP Huset i Valby

1996              Efteruddannelse som ‘Læselærer’ 100 timer

1996              Kursus: Livsvejledning, NFA Gøteborg

1994 – 1995  Fulgt undervisningen på Åbent Universitet i Pædagogisk Drama, uden at gå til eksamen

1993             Kursus: ’Levande Verkstad’ i Malmø, helhedorienteret arbejde med billedkunst og personlig udvikling.

1991 – 1992   Årskursus på DLH i faget billedkunst, 165 timer

1987 – 1988   DATS (Dansk Amatør Teater Samvirke) Grunduddannelse for teateramatører i alt 200 timer, heraf  100 timer ’Koordination og iværksættelse’.Dertil et “utal” af kurser i håndarbejdsfag, skuespilteknik, instruktion, iværksættelse, karneval, dans, tekstskrivning, redaktion af foreningsblade, billedkunst, fortællekunst, formidling, Silva mind control, m.v. –

Netværk
Deltager aktivt  i internationalt og nordisk netværk af historiefortællere
Medlem af Mikronet, netværk for mikrovirksomhederFritid2002              Stiftede Vordingborg fortællerkreds, er stadig formand2001 – 2008 Bestyrelsen for egnsteatret for Cantabile 2, deraf 6 år som formand.1999             Instruktør på teaterforestilling ’På vippen’ en cabaret skrevet i anledning af årtusindskiftet1998             Instruktør på teaterforestilling ’Så længe mit hjerte slår – en nat med John Mogensen1998 – 2005 : – Medlem af folkeoplysningsudvalget i Vordingborg Kommune1998              Medlem af Udvalg til Udvikling af scener og grupper i Dansk Amatør Teater Samvirke, som ’ressourceperson’.

1997 – 2000: Formand for Vordingborg Amatør Scene1995:             Iværksætter og instruktør på familieforestillingen ‘Tornerose’ med ca. 80 medvirkende
1991:              Koordinator i Storstrøms Amt på “SPILSAMMENUGEN”1991:             Koordinator på stor opsætning i Vordingborg Amatørscene , ‘Brudstykker’ med ca. 50  medvirkende1990:             Instruktør / koordinator på børnetaterforestillingen ’Jakob Langtud’ ca. 75 medvirkende.1990 – 1997: Medlem af Amtprogramrådet for Danmarks Radio i Storstrøms Amt som repræsentant for amatørteater og -musikområdet1989.             Stifter af privat teatergruppe: Krystalteatret
–          Instruktør på ’Den anstændige luder’ af Jean Paul Satre
–          skuespiller i ’Den afdøde’ af René de Obaldia1989:            Instruktør på egnsspil med ca. 100 deltagere, børne-, ungdoms- og voksenteater, Møn1988:             Initiativtager, koordinator til borgspil vedr. ’Stavnsbåndets ophævelse’, aktiv skuespiller.1988 – 1989. Iværksætter og koordinator (Projektleder) på lokalt delprojekt under “Teaterprojekt
Sundhed for alle år 2000 i Storstrøms Amt”, økonomisk støttet af Socialstyrelsens Udviklingsmidler.
Herunder stort arrangement i Medborgerhuset, teater, sanserum m.m.Fra 1988: Bestyrelsesmedlem/ næstformand i Vordingborg Amatørscene
Bestyrelsesmedlem Kunstforeningen Bellavista, Vord. i to år.
Kursusarrangør i Vordingborg Aktive Fritidsskole.1986-1988 Medarrangør af ’Samba i Vordingborg’, gadeoptog, undervisning, koordinering m.v.
Meddarrangør af ’Familieaktiviteter i Medborgerhuset’.

1986:         Medlem af styregruppen på Borgspil i Vordingborg Amatørscene.
Praktisk leder af ’systuen’.

1986-2000: Løbende brugt som konsulent i amtørscener vedr. koordination og iværksættelse, instruktion, repertoirevalg, m.m.