“Hvor blå kan man bli'” er et foredrag om, hvordan man kan håndtere livet, når det gør ondt og ikke arter sig helt, som man ønsker.

Marianne Christensen fortæller om sine egne erfaringer med at bruge historiefortælling og skrivning som en metode til at gøre sig fri af tunge tanker og overbevisninger, til at se styrken i det, som livet nu engang byder på af forskellige vilkår.
Vi kan ikke altid selv vælge vores livsvej, men vi kan vælge, hvordan vi forholder os til det, der sker.
Vi kan lære at leve med sorg og smerte og lade de følelser gå hånd i hånd med glæde og livsmod.

Marianne læser op af digte og tekster og trækker på sin store indsigt i et langt livs arbejde med mennesker som lærer og coach.

Udtalelse fra arrangør: “Det var lige det, jeg havde håbet på, at du ville sige.”
Udtalelse fra deltager. “Du fortæller så ærligt og levende, det giver stof til eftertanke.”

Pris: 5000 kr.
Intet udstyr nødvendigt i alm. lokaler. Mikrofon nødvendig hvis der er mange i stort lokale. Evt. teleslynge.

Kontakt: marianne@mariannechristensen.dk, tlf. 30254774

Der kan evt. søges tilskud i Statens Kunstfond i puljen ‘Dansk litteratur i Danmark’.