Find den gode historie i virksomheden

Har du styr på historierne i din virksomhed?
Vores dagligdag er fyldt med historier, og vi genfortæller de oplevelser, der gør indtryk på os.
Når du har fokus på at skabe ’den gode historie’ om og i din virksomhed, kan du opnå større arbejdsglæde, bedre samarbejde og mindre stress i dagligdagen.

Inviter dine medarbejdere til et møde, hvor vi på en uformel og inspirerende måde kigger på de åbne og de skjulte historier i virksomheden.

På sådan et møde vil deltagerne være aktive, og vi vil komme ind på følgende emner

1)
Hvad er virksomhedens historie?
Tips til at strukturere en kort og klar historie.

2)
Hvad betyder ’god service’ for dig/jer?
Hvordan formidler du dine værdier i dagligdagen.

3)
Hvilke historier fortælles om din virksomhed?
Hvilke historier fortæller du selv?

Fx Hvad kan du styre selv, og hvad kan du ikke styre?

Marianne Christensen er oprindeligt uddannet lærer. Hun har siden 1996 arbejdet med kommunikation og formidling i dagligdagen og på arbejdspladsen som proceskonsulent, historiefortæller og coach. Har undervist i ’fortællingens magt’ og indflydelse i forskellige sammenhænge.

Et eksempel fra en virksomhed:
Lederen troede, at medarbejderne var glade for at arbejde hos ham.
Det viste sig, at alle medarbejdere havde en forskellig opfattelse af, hvilken arbejdsplads, de var på. En mente, det var en ’synkende skude’, en anden at det var et ‘væksthus’.
Lederen selv syntes, han var dirigent i et orkester.
Efter blot en enkelt mødegang lykkedes det at få justeret historien, så alle havde samme opfattelse af deres arbejdsplads og dermed større arbejdsglæde.